HomeNieuws Reconstructie Prins Bernhardlaan

Reconstructie Prins Bernhardlaan

Actueel

In februari won KWS Infra Utrecht de aanbesteding voor het project "Reconstructie Prins Bernhardlaan" van Gemeente Veenendaal. GAIM schreef hiervoor het plan van aanpak en maakte een stakeholders- en risicoanalyse. Onze Engineers controleerden tevens het voorontwerp van de gemeente en bepaalden de hoeveelheden in de aanbestedingsfase.

Veenendaal
GAIM op projectbezoek bij KWS Infra Utrecht

Minimale hinder

De Prins Bernhardlaan is een belangrijke toegangsweg van én naar het centrum van Veenendaal. De reconstructie vindt plaats om twee redenen: de doorstroming op het kruispunt Prins Bernhardlaan/Bevrijdingslaan kan beter en de riolering is aan vernieuwing toe. Een nieuwe rotonde op het kruispunt en de aanleg van een gescheiden stelsel van vuilwater- en regenwaterriool bieden de oplossing. Het projectgebied bevindt zich in een dicht bebouwde omgeving. Het beperken van de overlast was daarmee een belangrijke doelstelling van gemeente Veenendaal. Voor het plan van aanpak maakte GAIM een stakeholdersanalyse, die als basis voor het omgevingsmanagement gebruikt wordt. Na gunning hebben onze Engineers het voorontwerp (VO) geoptimaliseerd tot een uitvoeringsontwerp (UO). Hiervoor zijn diverse overleggen met gemeente Veenendaal gevoerd. Hun wijzingen en wensen zijn meegenomen in het UO.

Projectbezoek

Om de banden met de praktijk warm te houden is heel GAIM op projectbezoek geweest in Veenendaal. Voor de medewerkers van het cluster EMVI & Tender is het belangrijk om de praktische toepassing van maatregelen uit een plan van aanpak te zien. "We boden voor dit project bronbemaling aan om te monitoren of de ondergrondse vervuiling zich verplaatst," aldus de schrijver van het plan van aanpak, "Het is zowel leuk als leerzaam om de maatregelen in de praktijk te zien. Het helpt mij om de meerwaarde beter te begrijpen." Maar ook voor onze Engineers is het relevant om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Zo vertelt één van onze Engineers: "Samen met de uitvoerders kan ik de gekozen oplossingen evalueren. Deze bespreek je natuurlijk vooraf, in de ontwerpfase, maar het is waardevol om te zien hoe oplossingen in de praktijk tot uiting komen."

Archeologische vondst

Het nieuwe riool is aangelegd waar ruim 100 jaar geleden een watergang gedempt werd met vervuilde grond. Tijdens het rioolwerk (onder saneringscondities) kwam KWS Infra Utrecht een oude, gemetselde kademuur tegen. In samenwerking met een archeoloog zijn deze voormalige watergang en kademuur in beeld gebracht. Uiteindelijk is de kademuur volledig verwijderd en het nieuwe riool aangebracht.

 

Activiteiten GAIM tijdens de tender en in de werkvoorbereiding:

Gerelateerde informatie

+