HomeClustersAssetmanagement

Assetmanagement

Beheer en onderhoud zijn voor opdrachtgevers net zo belangrijk als een goed ontwerp van een weg. Het cluster Assetmanagement ondersteunt u bij het verzamelen en aanleveren van alle benodigde gegevens om Het cluster Assetmanagement houdt zich hier dan ook dagelijks mee bezig.

Beheer en onderhoud

Bij contracten waar sprake is van garantie en/of beheer op onderhoudsonderdelen kijken we kritisch mee naar het ontwerp. We onderzoeken bestaande verhardingen en maken constructieberekeningen. Voor nieuw gerealiseerde of bestaande infrastructuur stellen we beheer- en onderhoudsplannen op.

Life Cycle Costs

Onderdeel van beheer en onderhoud is het maken van een LCC-analyse om de kosten voor de levensduur van infrastructuur in beeld te brengen. Met een LCC-analyse maken we inzichtelijk wat de kosten zijn voor het onderhoudsregime en welke investeringskosten hiervoor nodig zijn als het gaat om de levensduur van de infrastructuur.

Opleverdossier

Bij het opstellen van opleverdossiers kunt u ondersteuning krijgen vanuit het cluster assetmanagement. Wij helpen u bij het verzamelen en vastleggen van de as-built gegevens. De vastlegging gebeurt op een manier waardoor het direct inpasbaar is in het beheer- en onderhoudssysteem van uw opdrachtgever.

GAIM-Ede_034.jpg

GIS

Informatie is de belangrijkste grondstof van de 21ste eeuw. Deze grondstof is essentieel voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren van infrastructuur: met welke vergunningen dien ik rekening te houden? Wie zijn de stakeholders? Welke onderdelen zijn vervangen? GIS is de toepassing om informatie te koppelen, analyseren, bewerken en eenvoudig te presenteren. De kracht van GIS is het gebruik van de locatie van een object om de meest uiteenlopende informatie op een slimme manier te verbinden en gebruiksvriendelijk te ontsluiten voor gebruik in alle onderdelen van uw organisatie.

De service van Assetmanagement

Het cluster Assetmanagement verzamelt gegevens en adviseert om de juiste afwegingen te maken voor beheer en onderhoud. U kunt rekenen op duidelijke adviezen en heldere analyses.

 

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Floris Kock staat u graag te woord.

Meer weten?

Floris Kock
Clustercoördinator Assetmanagement & Milieu
T +31 65335 9141


Contact Floris Kock »
+